Arboristické práce pro Společenství vlastníků Jírovcova 2,4,6

Společenství vlastníků bytů Jírovcova 2,4, a 6, Brno – Kohoutovice
Jírovcova 6 623 00 Brno
IČ 26299275
Zapsáno v RS u KB Brno odd. S vložka 2294

Údržba zeleně
Vladimíra Melounová
Klímova 2053/14
616 00 Brno

V Brně dne 20. 2. 2014

Věc: Stanovisko k dodavatelské činnosti

Firma Melounová prováděla pro naše Společenství vlastníků Jírovcova 2,4,6 již podruhé arboristické práce na prostoru ve velice blízkém sousedství panelových domů. Jednalo se o pokácení třech vzrostlých dubů a části dvojkmene čtvrtého dubu a redukci větví na několika dalších stromech. Veškeré práce byly provedeny stromolezeckou technikou, za dodržení platných předpisů a norem. Vzniklý dřevní odpad byl řádně uklizen a odvezen.

Firma zde prokázala svou vysokou odbornost v oblasti dendrologie. Práce byly provedeny a předány ve smluveném termínu včas a kompletně, svého úkolu se firma zhostila profesionálním způsobem a k naší plné spokojenosti.

Spolupráce s firmou Melounová se nám osvědčila a bude-li potřeba, jejich služeb v budoucnosti využijeme opět.

Za SV Jírovcova 6 předseda Hana Pecková