Arboristické práce pro Muzeum Brněnska

Vladimíra Melounová
Klímova 14
616 OO Brno

V Brně dne 15. 5. 2017

Referenční osvědčení

Potvrzujeme, že firma Vladimíra Melounová, se sídlem Klímova 2053/14, PSČ 616 00, IČ: 41573773, nám jako dodavatel prováděla veřejnou zakázku na služby a dodávky pod názvem „Kácení dřevin a výsadba dřevin" v areálu zahrady „Vila LöwBeer v Brně, na adrese Drobného 297/22, 602 00 Brno.

Součástí služby, dodávky bylo rizikové kácení dvou javorů stromolezeckou technikou, s následnou likvidací odpadu a frézováním pařezů. Též byla provedena náhradní výsadba vzrostlých stromů.

Termín realizace: březen 2017.

Veškeré služby a dodávky byly provedeny řádně a odborně.

Mgr. Antonín Reček
ředitel
Muzea Brněnska, příspěvkové organizace