Město Telč

Nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Telč

Osvědčení o provádění zakázky

Referenční list

Název akce: „Telč, Oldřichovo náměstí – obnova parku“, místo stavby k.u. Telč

Objednatel: Město Telč se sídlem: nám. Zachariáše z Hradce 10,Telč - Vnitřní Město, 588 56 Telč, IČO: 00286745, DIČ: 00286745

Zastoupený ve věcech smluvních Mgr. Romanen Fabešem, starostou města.

    ve věcech technických: Ing. Věrou Marečkovou

Zhotovitel: Vladimíra Melounová, Klímova 14, 616 00 Brno, IČO: 41573773, DIČ: CZ526004091

Popis: Firma Vladimíry Melounové pro nás realizovala rekonstrukci Oldřichova náměstí v Telči, která zahrnovala pokácení nemocných, neperspektivních a ohrožujících stromů, odfrézování pařezů, ošetření stromů s důrazem na zdravotní a bezpečnostní řezy, vazby korun, odstraněních suchých a ohrožujících větví podle znaleckého posudku.

Firma v parku provedla výsadbu nových stromů a keřů v celkovém počtu 1065 ks. Navezla 110t ornice včetně rozprostření a provedla založení nových travnatých ploch na ploše 5610 m².

V následujících letech firma v rámci záruky zajišťovala následnou péči o výsadby.

Termín a místo plnění včetně záruky za výsadbu: 10.5.2011 – 31.10.2014 – Město Telč, Oldřichovo náměstí.

Cena za zakázku: Celková cena za zakázku činí 636 617 Kč bez DPH, 763 941 Kč s DPH

Komentář: Spolupráce s firmou Vladimíra Melounová představovala odvedení kvalitní práce, dodržení termínu realizace a pohotovost při řešení potřeby akutního zásahu. V neposlední řadě byla kladem i dobrá komunikace s pracovníky.

V Telči 04.12.2015

Vladimír Švec, DiS.
Vedoucí oboru rozvoje a územního plánování