Komplexní údržbu ploch veřejné zeleně

Firma Vladimíra Melounová zajišťovala pro naši MČ Brno – Nový Lískovec komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, včetně pískovišť a hřišť a celoroční údržbu chodníků. Údržba zeleně zahrnuje pokos trávníků, výhrab listí, průklesty, tvarování korun, průběžné odstraňování výmladků u stromů, vyprazdňování odpadkových košů a průběžné čištění všech ploch od odpadků. Firma dále prováděla v naší MČ výsadby stromů a keřů a zálivku dřevin.

Zvláště oceňujeme, že v dobré kvalitě zvládla zimní údržbu chodníků a to i přes velmi nepříznivé povětrnostní a sněhové podmínky, které v zimním období 2005/2006 důkladně prověřili schopnosti firmy a jejich pracovníků.