Obnova parku

Zhotovitel: MELOUNOVÁ, s.r.o., Klímova 14, 616 00 Brno
Odběratel: Město Telč se sídlem: nám. Zachariáše z Hradce 10,Telč - Vnitřní Město, 588 56 Telč

Název akce:Telč, Oldřichovo náměstí – obnova parku“, místo stavby k.u. Telč

Popis prací: Firma Vladimíry Melounové pro nás v roce 2011 realizovala rekonstrukci Oldřichova náměstí v Telči, která zahrnovala pokácení nemocných, neperspektivních a ohrožujících stromů, odfrézování pařezů, ošetření stromů s důrazem na zdravotní a bezpečnostní řezy, vazby korun, odstraněních suchých a ohrožujících větví podle znaleckého posudku. Firma v parku provedla výsadbu nových stromů a keřů v celkovém počtu 1065 ks. Navezla 110t ornice včetně rozprostření a provedla založení nových travnatých ploch na ploše 5610 m². V následujících letech firma u nově založených trávníků a výsadeb rostlin provádět i povýsadbovou péči.

Termín a místo plnění: 1.4.2011 – 31.10.2011 – Město Telč, Oldřichovo náměstí.

Cena zakázky: Celková cena za zakázku činí 763 941 Kč s DPH

Komentář: Spolupráce s firmou Vladimíra Melounová představovala odvedení kvalitní práce, dodržení termínu realizace a pohotovost při řešení potřeby akutního zásahu. V neposlední řadě byla kladem i dobrá komunikace s pracovníky