Sadové úpravy

Soukromá podnikatelka, paní Vladimíra Melounová provedla v roce 2002 pro naši firmu v rámci stavby „Čerpací stanice Chrlice v Brně“ sadové úpravy. Veškeré práce byly provedeny v rozsahu navržených úprav projektové dokumentace. Práce byly provedeny a předány bez vad a nedodělků a v požadovaném termínu ve vysoké kvalitě.

Soukromá podnikatelka, Vladimíra Melounová má odpovědný přístup ke svěřené práci a byla pro nás dobrým a spolehlivým smluvním partnerem.