Úpravy parku při ulici Boženy Němcové

Soukromá podnikatelka, paní Vladimíra Melounová provedla v roce 2002 pro naši firmu v rámci našich staveb sadové úpravy při úpravách parku při ulici Boženy Němcové a při ulici Galandauerova.

Kvalita prací, dodržování technologické kázně založené na odborné kvalifikaci pracovníků, potvrzuje oprávněnost řadit tuto firmu k uznávaným dodavatelům typu obdobných staveb. Veškeré práce byly provedeny a předány bez vad a nedodělků a v požadovaném termínu ve vysoké kvalitě.

Soukromá podnikatelka, paní Vladimíra Melounová má odpovědný přístup ke svěřené práci a byla pro nás dobrým a spolehlivým smluvním partnerem.