ZŠ Pastviny v Brně

Vážená paní Melounová,

dovolte nám, abychom vyjádřili poděkování za realizaci přírodní zahrady na naší Základní a Mateřské škole Brno, Pastviny 70, p. o.
Přírodní zahrada vznikla ve venkovním areálu školy za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, zaměřeného na EVVO a přírodovědné pěstitelství. Realizováním projektu došlo kmodernizaci a obnově stávající školní zahrady.

Veškerá komunikace, která s Vaší firmou probíhala od počátku realizace, byla velmi vstřícná. Obzvlášť si ceníme rad, které jsme dostali ohledně péče a údržby o jednotlivé přírodní objekty zahrady, které jak bylo vidno, byly podpořeny mnohaletými zkušenostmi. Všichni vaši kolegové, kteří nazahradě pracovali, dodržovali časový harmonogram, na kterém jsme se domluvili, přijížděli na smluvenou dobu včas a často zůstávali i déle. Operativně řešili i drobné problémy, které během realizace zahrady nastaly. Spolupráci s Vámi vidíme jako velmi dobrou a rádi Vás doporučíme dalším zájemcům, kteří v této oblasti hledají skutečné odborníky.

S pozdravem
Mgr. Alena Göőzová
Základní a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.