Sadovnické práce pro stavební společnost ZEMAKO, s.r.o.

Osvědčení

Odběratel: ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 84 Moravany
Dodavatel: MELOUNOVÁ, s.r.o. Klímova 14, 616 00 Brno

Předmět prací:

  • Výsadba keřů a stromů a následná péče
  • Založení a údržba trávníku
  • Arboristické práce
  • Realizace zelené střechy
  • Péče o zeleň dětského hřiště apod.

Zahradnická firma paní Vladimíry Melounové pro nás provádí již řadu let sadovnické práce různého rozsahu a specifikace.

Práce dle projektové dokumentace jsou prováděny řádně v termínu, kvalitně a v požadovaném rozsahu. Při realizačních pracích firma postupuje citlivě k okolní stávající vegetaci.

U nových realizací zohledňuje celkovou okolní kompozici sadových úprav.

Následná údržba a péče jsou prováděny odborně bez nedodělků a v požadovaných termínech.

Ceny prací odpovídají kvalitě.

Soukromá podnikatelka Vladimíra Melounová má vysoce profesionální přístup k svým zakázkám a je pro nás zodpovědným partnerem.

S pozdravem
Roman Nejedlý
Jednatel společnosti