Terénní úpravy, stavby plotů, zídek, pergol a pokládka dlažeb

Realizace sadových úprav začínají terénními úpravami. Jedná se rotavátorování, hrabání, hutnění a odplevelování (mechanické nebo pomocí totálního herbicidu).

Pro překonání výškových rozdílů budujeme zahradní schodiště a zídky. Materiál pro jejich výstavbu používáme na základě jejich výšky a v souladu s materiály použitými v dotyčné zahradní úpravě. K vyrovnání menších výškových rozdílů v rostlém terénu je vhodná suchá zídka.

Pro zastínění teras a odpočinkových ploch budujeme pergoly. Pergola může být celodřevěná nebo kombinací zděných nosných pilířů nesoucích dřevěnou střešní konstrukci. Následně je pergola popnuta pnoucími rostlinami.

Vybudování zahradních cest

V zahradních úpravách je potřeba vybudovat cesty se zpevněným povrchem. Nejprve je nutno připravit zpevněné podloží na které je kladena dlažba z různého materiálu - z přírodního kamene, betonu z pálené hlíny. Je-li potřeba zachovat přírodní ráz cesty volíme pro ni jen hlinitopísčitý povrch s přírodními odstíny krycí vrstvy.

Kontaktujte nás

Kromě terenních úprav provádíme stavby plotů, zídek, pergol a vybudování cest, nabízíme i zakládání trávníků, zahradní skalky a výsadbu živého plotu.

Kontaktujte nás