Údržba střešních zahrad na budově GENERALI VELKÝ ŠPALÍČEK v Brně

Referenční list

SYB s.r.o.

Třebonice119, 155 00 Praha

Kontaktní osoba: Petr Vlasák

E-mail: petr.vlasak@syb.cz

Tel.: 724 412 224

Osvědčení o provádění zakázky

Zhotovitel: MELOUNOVÁ, s.r.o. Klímova 14, 616 00 Brno, IČO 29209382
Objednatel: SYB s.r.o. Třebonice 119, 155 00 Praha
Název prací: Údržba střešních zahrad na budově GENERALI VELKÝ ŠPALÍČEK v Brně
Již několik let firma MELOUNOVÁ, s.r.o., provádí údržbu zeleně na střešní zahradě na budově GENERALI VELKÝ Špalíček na ulici Mečová 2 v Brně.

Zakázka obsahuje:

  • Odplevelení výsadeb na střešních zahradách
  • Řez stromů, keřů a okrasných travin
  • Pokos ploch s likvidací odpadu
  • Ošetření porostů herbicidy
  • Odstranění odkvetlých části rostlin
  • Přihnojení výsadeb
  • A úklid ploch po pracech

Firma MELOUNOVÁ, s.r.o., provádí práce podle našeho zadání a v dohodnutém termínu. S kvalitou prováděných pracích jsem spokojeni.

Firma MELOUNOVÁ, s.r.o., má odpovědný přístup ke svěřené práci a je pro nás dobrým a spolehlivým smluvním partnerem.

V Brně dne 12. 5. 2016