Údržba zeleně v areálech M-Palác a Palác Turmalín v Brně

Referenční list

MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Heršpická 813/5

Kontaktní osoba: Simona Galčanová

E-mail: sgalcanova@moravka-centrum.cz

Tel.: 602 586 452

Osvědčení o provádění zakázky

Zhotovitel: MELOUNOVÁ, s.r.o. Klímova 14, 616 00 Brno, IČO 29209382
Objednatel: MORAVKA CENTRUM, a.s., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ 46992316
Název prací: ÚDRŽBA ZELENĚ V M-PALÁCI A V PALÁCI TURMALÍN V BRNĚ
Již několik let firma MELOUNOVÁ, s.r.o., provádí údržbu zeleně v našich areálech M-Palác a Palác Turmalín v Brně.

Zakázka obsahuje:

  • Údržba interiérové zeleně včetně dosadeb a výsadeb, řezů, přesazování, hnojení a v případě potřeby aplikace přípravků proti škůdcům atd.
  • Údržba střešní zahrady
  • Dosadby a výsadby stromů, keřů a pokojových rostlin
  • Řez keřů, stromů popínavek včetně úklidu a likvidace odpadu
  • výhrab listí a likvidací odpadu
  • Úklid přilehlých komunikací
  • Veškeré práce jsou prováděny s odvozem a likvidací odpadu

Firma MELOUNOVÁ, s.r.o., provádí práce podle našeho zadání a v dohodnutém termínu. S kvalitou prováděných pracích jsem spokojeni.

Firma MELOUNOVÁ, s.r.o., má odpovědný přístup ke svěřené práci a je pro nás dobrým a spolehlivým smluvním partnerem.

V Brně dne 29. 1. 2019