Údržba zeleně v městské části Brno - Žabovřesky

Referenční list

Statutární město Brno

Městská část Brno - Žabovřesky

Horova 28, 616 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Vyhlídalová

E-mail: vyhlídalos@zabovresky.cz

Tel.: 549 523 567

Osvědčení o provádění zakázky

Zhotovitel: MELOUNOVÁ, s.r.o. Klímova 14, 616 00 Brno, IČO 29209382
Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno- Žabovřesky, Horova 28, 61600 Brno, IČ:44992785
Název prací: ÚDRŽBA ZELENĚ V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - ŽABOVŘESKY
Již několik let firma MELOUNOVÁ, s.r.o., která provádí v městské části Brno - Žabovřesky pro nás tyto práce.

Zakázky obsahují:

  • Dosadby a výsadby stromů, keřů a trvalek
  • Následnou péči o vysazené stromy a keře včetně zálivek
  • Řez keřů, stromů, trvalek včetně úklidu a likvidace odpadu
  • Rizikové kácení stromů a arboristické práce
  • Pokos zatravněných ploch
  • Údržba střešní zahrady na ÚMČ
  • Úklidové práce

Firma MELOUNOVÁ, s.r.o., provádí práce podle našeho zadání a v dohodnutém termínu. S kvalitou prováděných pracích jsem spokojeni.

Firma MELOUNOVÁ, s.r.o., má odpovědný přístup ke svěřené práci a je pro nás dobrým a spolehlivým smluvním partnerem.

V Brně dne 12. 5. 2016