Úpravy značně zanedbané zahrady

Vladimíra Melounová
Klímova 14
616 00 Brno

Vážená paní Melounová,
Právě Vaše firma ukončila naši zakázku úpravy značně zanedbané zahrady. Chtěli bychom Vám i všem vašim spolupracovníkům poděkovat za mimořádně dobře provedenou práci, vstřícný přístup, ochotu při všech jednáních a hlavně kvalitně a pečlivě provedenou zakázku.

Jsme velice spokojeni a v případě další potřeby se na Vás vždy rádi znovu obrátíme.

Ještě jednou děkujeme, přejeme mnoho úspěchů ve vaší další činnosti a těšíme se na příští spolupráci.

Brno, 4.8.2015

Manželé Prokopovi
Brno, Boční 6