Hnojení

Velmi důležitou otázkou pro každou zahradu, skleník či skalku je bezesporu hnojení. Právě na něm závisí, jestli se bude vegetaci dařit a budete mít dům doslova obsypaný zelení, nebo Vás výsledek naopak tak trochu zklame. Jak často hnojit? A čím vlastně?

Základem jsou hlavně organická hnojiva, která se využívají hlavně v podzimním období. Bez organických hnojiv by pak bylo zcela zbytečné používat hnojiva průmyslová, která doplňují do půdy potřebné živiny. Nejdůležitější pro každý typ půdy, kde má něco růst a kvést, dodat dostatečné množství dusíku, draslíku a kyseliny fosforečné. Bude se pak dařit každé rostlině i květině, bez výjimky.

Mezi organická hnojiva se řadí takzvaná chlévská mrva – od koně, ovce nebo dobytka. Používá se i vepřový hnůj, byť jen doplňkově a zapomenout nesmíme ani na hnůj králičí. Drůbeží trus má vynikající obsah živin, ale nesmí se s ním nikdy hnojit napřímo. Skvělou práci pak odvede i kompost nebo močůvka.

Kontaktujte nás