Kácení a prořezávání stromů, prodej palivového dříví vhodného i do krbu

Zajistíme kácení a prořezání ovocných i okrasných stromů na vaší zahradě. Rovněž realizujeme kácení a ořez zeleně v městských ulicích nebo parcích.

  • Při řezu zohledňujeme charakteristiku růstu jednotlivých druhů dřevin a jejich požadavek na světlo a prostor (zejména v místech, kde by nadměrný objem koruny mohl způsobit komplikace, tj. okolí elektrického vedení, budov, apod.).
  • Používáme pomůcky a nářadí určené pro tyto specifické práce, popřípadě stromolezeckou techniku. Je-li to potřebné, použijeme mechanizaci.
  • Na základě požadavku zákazníka ořezy odvezeme nebo ponecháme na místě pro další využití (palivo).

S kácením či prořezáváním stromů je většinou mnoho práce a bez potřebných zkušeností a znalostí se tyto činnosti bohužel velmi špatně vykonávají. Při kácení či prořezu je nutné brát v úvahu tvar a druh stromu, rozložitost koruny a náklon terénu. V neposlední řadě jsou důležité aktuální povětrnostní podmínky, které velmi ovlivňují možnosti kácení. Stromy lze neodborným, mnohdy i příliš radikálním řezem nenávratně poškodit. Při řezu stromů také existují jistá rizika, například nebezpečí úrazů a nezřídka i nebezpečí poškození majetku.

Rizikové kácení

S tím vám ale můžeme jednoduše pomoci. Zabýváme se totiž ořezy a kácením stromů, a to rizikových oblastech. Využíváme potřebnou moderní techniku, popřípadě i stromolezeckou techniku, která nám umožňuje kácení i ve stísněných a velmi špatně přístupných prostorech.

Prořezávání ovocných stromů

Provádíme také prořezávání stromů a to jak ovocných, tak i okrasných, neboť víme, že každý druh potřebuje jinou péči.

V případě zájmu pokácené dřeviny z místa výkonu prací odvezeme, můžete si je ale ovšem ponechat pro další potřeby.

Potřebná povolení

Než přistoupíte k realizaci prořezu nebo kácení stromů, je dobré si zjistit, zda není ve vašem případě nutné mít příslušné povolení.

Pokud strom na soukromém pozemku, který zamýšlíte pokácet, dosahuje ve výšce 130 cm nad zemí obvodu kmene více než 80 cm, je nutné podat žádost o povolení kácení stromu u orgánu ochrany přírody na příslušném městském či obecním úřadě. V případě kácení veřejné zeleně je nutné mít povolení vždy bez ohledu na rozměry.

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy, neboť ke každému zákazníkovi přistupujeme podle jeho individuálních potřeb. Rádi vám bezplatně poradíme s nejvhodnějším řešením tak, aby vaše stromy zůstávaly zdravé, plodné a krásné.

Využíváme také stromolezeckou techniku-Arboristiku.