Kácení a prořezávání stromů, prodej palivového dříví vhodného i do krbu

Zajistíme kácení a prořezání ovocných i okrasných stromů na vaší zahradě. Rovněž realizujeme kácení a ořez zeleně v městských ulicích nebo parcích.

  • Při řezu zohledňujeme charakteristiku růstu jednotlivých druhů dřevin a jejich požadavek na světlo a prostor (zejména v místech, kde by nadměrný objem koruny mohl způsobit komplikace, tj. okolí elektrického vedení, budov, apod.).
  • Používáme pomůcky a nářadí určené pro tyto specifické práce, popřípadě stromolezeckou techniku. Je-li to potřebné, použijeme mechanizaci.
  • Na základě požadavku zákazníka ořezy odvezeme nebo ponecháme na místě pro další využití (palivo).

S kácením či prořezáváním stromů je většinou mnoho práce a bez potřebných zkušeností a znalostí se tyto činnosti bohužel velmi špatně vykonávají. Při kácení či prořezu je nutné brát v úvahu tvar a druh stromu, rozložitost koruny a náklon terénu. V neposlední řadě jsou důležité aktuální povětrnostní podmínky, které velmi ovlivňují možnosti kácení. Stromy lze neodborným, mnohdy i příliš radikálním řezem nenávratně poškodit. Při řezu stromů také existují jistá rizika, například nebezpečí úrazů a nezřídka i nebezpečí poškození majetku.

Rizikové kácení stromů

S tím vám ale můžeme jednoduše pomoci. Zabýváme se totiž ořezy a kácením stromů, a to rizikových oblastech. Využíváme potřebnou moderní techniku, popřípadě i stromolezeckou techniku, která nám umožňuje kácení i ve stísněných a velmi špatně přístupných prostorech.

Prořezávání ovocných stromů

Provádíme také prořezávání stromů a to jak ovocných, tak i okrasných, neboť víme, že každý druh potřebuje jinou péči.

Každý druh ovocného i okrasného stromu potřebuje jinou péči. Speciální péči. S tímto vědomím přistupujeme ke každému prořezávání stromů. Máte-li mladou dřevinu, která potřebuje odborné proříznutí, případně již vyrostlý strom či keř, který potřebuje zdravotní nebo udržovací řez, můžete se na nás obrátit. Dle potřeby můžeme přistoupit též k zmlazovacím řezům nebo redukčním řezům korun vybraných stromů, u mladých ovocných stromů jsou potřebné výchovné řezy pro správné založení koruny.

Ovocné stromy vhodné pro řez v předjaří:

  • Řez meruněk – zcela vhodná pro prořezávání v předjaří je meruňka. Pozdě však není ani po sklizni. Řez dokonale omezí zhušťování a usychání větví. Navíc tím odstraníte poškozené výhonky a vlky. Větší zásahy však meruňce nesvědčí. Z toho důvodu řez provádíme maximálně do čtvrtého roku dřeviny, pouze v nutných případech i později.
  • Řez broskví – stejně jako u meruňky, je řez broskve vhodnější zvolit před dobou a nebo v době plného květu. Následně je opět lepší počkat až do sklizně ovoce. Řezem zredukujeme množství plodů stromu. Broskev má totiž tendenci plodit více a více plodů, čímž kvantita převyšuje kvalitu. Malé plody jsou nevyzrálé a nekvalitní pro další zpracování. Řezem navíc odstraníme suché větve i zahušťovací výhony a redukujeme plodonosné výhony.
  • Řez višní – posledním ovocným stromem, vhodným pro řez z kraje jara před výkvětem, případně až po sklizni, je višeň. Višně bohužel příliš zahušťují svou korunu a vytváří tak předlouhé nerozvětvené větve. Řez tak napomůže stromu k prosvětlení koruny a zakrátí dlouhé a slabé větve.

Ovocné stromy vhodné pro řez po sklizni:

  • Řez třešní – provádíme až po sklizni. Třešni moc nevyhovují hloubkové řezy až do starého dřeva, proto je vhodné upravovat maximálně 3 – 4 roky staré letorosty. Řezem odstraníme nechtěné výhony, suché a nemocné větve a zahušťující letorosty.
  • Řez slivoní – je vhodný až po sklizni plodů. Prosvětlíme tím korunu, odstraníme nemocné a málo plodící větve. Díky tomu můžeme redukovat i násadu plodů v následujícím roce, jelikož větve slivoní jsou křehké a pod velkou násadou se bohužel vylamují.

Ovocné stromy vhodné pro řez v zimních měsících:

  • Řez jabloní – jen pravidelný řez je zcela zásadním předpokladem pro dobrou plodnost jabloně. Při řezu odstraňujeme nežádoucí konkurenční výhony, nemocné a suché větve. Řezem dokonale prosvětlíme korunu a zakrátíme plodonosné větve. Díky tomu zabráníme vyholování větví a zajistíme maximální přísun světla do koruny.
  • Řez hrušní – v zimních měsících až v předjaří je dobré prořezávat oblíbené hrušně. Lépe snášejí hluboký řez i zmlazení. Bohužel, na kosterních větvích se dost často vytvářejí vlky, které je potřeba redukovat. Při řezu dbáme na odstranění zahušťujících a suchých větví.

V případě zájmu pokácené dřeviny z místa výkonu prací odvezeme, můžete si je ale ovšem ponechat pro další potřeby.

Řez okrasných dřevin

Kromě sadby je třeba myslet i na to, jak o své dřeviny pečovat. Pokud se rozhodneme pro řez dřeviny, je vhodné tak učinit již při výsadbě, případně ihned po ní. Výhonky je vhodné zkracovat až do dvou třetin délky. Je třeba myslet na to, že kratší výhonky zkracujeme více, nežli ty dlouhé. Nikdy však nezastřihujeme větve do ucelené roviny. Při řezu mladé dřeviny prohlédneme i kořenový systém, čímž redukujeme poraněné kořínky.

Jestliže se rozhodneme pro řez u dřeviny, která je příliš zarostlá a hustá, pak je potřeba provést radikálnější řez. U této dřeviny je třeba zkrátit část větví klidně i o polovinu a zaměříme se i na větve přestárlé, které odstraníme úplně. Větve je potřeba odebírat přímo od země. V budoucnu jejich místo zaujmou výmladky. Pokud se pro tento řez okrasných dřevin rozhodneme, je dobré jej opakovat v následujících dvou, v některých případech i třech, letech.

Potřebná povolení ke kácení

Než přistoupíte k realizaci prořezu nebo kácení stromů, je dobré si zjistit, zda není ve vašem případě nutné mít příslušné povolení.

Pokud strom na soukromém pozemku, který zamýšlíte pokácet, dosahuje ve výšce 130 cm nad zemí obvodu kmene více než 80 cm, je nutné podat žádost o povolení kácení stromu u orgánu ochrany přírody na příslušném městském či obecním úřadě. V případě kácení veřejné zeleně je nutné mít povolení vždy bez ohledu na rozměry.

Kontaktujte nás

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy, neboť ke každému zákazníkovi přistupujeme podle jeho individuálních potřeb. Rádi vám bezplatně poradíme s nejvhodnějším řešením tak, aby vaše stromy zůstávaly zdravé, plodné a krásné.

Využíváme také stromolezeckou techniku-Arboristiku.

Kontaktujte nás