Výsadba živého plotu, okrasných dřevin, solitérních stromů

Pro výsadby používáme kvalitní sadební materiál od renomovaných zahradnických školek. Výsadby provádíme v souladu s předpisy a normami pro výsadby rostlin.

Živý plot

Podpoříme růst živého plotu hnojením

Při výsadbě aplikujeme k jednotlivým rostlinám hnojivo s dlouhodobým účinkem.

Okolí zamulčujeme mulčovací kůrou či dřevní štěpkou

Soliterní stromy kotvíme kůly. Vysazený rostlinný materiál zamulčujeme borkou, štěpkou nebo kačírkem. Vrstva mulče zabrání prorůstání plevelů a unikání půdní vláhy.

Při výsadbě živého plotu je určující zda je živý plot tvarovaný nebo volně rostoucí. Zakládání tvarovaných plotů vyžaduje větší počet rostlin na bm než u volně rostoucích.

Živý plot

Výsadba je zakončena zálivkou. Poskytujeme i následnou údržbu našich realizací.

Kontaktujte nás