Výsadba živého plotu, okrasných dřevin, solitérních stromů

  • Pro výsadby používáme kvalitní sadební materiál od renomovaných zahradnických školek.
  • Výsadby provádíme v souladu s předpisy a normami pro výsadby rostlin.
  • Při výsadbě aplikujeme k jednotlivým rostlinám hnojivo s dlouhodobým účinkem.
  • Soliterní stromy kotvíme kůly.
  • Vysazený rostlinný materiál zamulčujeme borkou, štěpkou nebo kačírkem. Vrstva mulče zabrání prorůstání plevelů a unikání půdní vláhy.
  • Při výsadbě živého plotu je určující zda je živý plot tvarovaný nebo volně rostoucí. Zakládání tvarovaných plotů vyžaduje větší počet rostlin na bm než u volně rostoucích.
  • Výsadba je zakončena zálivkou.
  • Poskytujeme i následnou údržbu našich realizací.

Kontaktujte nás