Zimní údržba cest a chodníků

Pozemní komunikace či chodníky zasypané sněhem se stávají v zimě poměrně velkým problémem. Při špatné či úplně opomenuté údržbě hrozí vážné dopravní nehody či úrazy způsobené uklouznutím. Lepší je takovýmto problémům předcházet a zajistit si včasné odklizení sněhu a ošetření povrchu solí či jinými prostředky, které sníží pravděpodobnost pádu či smyku.

Rádi vám se zimní údržbou cest a chodníků pomůžeme

Provádíme odhrnutí sněhu, jak mechanizací, tak v případě potřeby ručně. Špatně dostupná místa tak nezůstanou pokryta vrstvou sněhu, na které by mohl někdo upadnout a způsobit si v lepším případě pořádnou naraženinu.

Snížení rizika dopravních nehod způsobených sněhem a námrazou

Zajistíme vám posyp komunikací solí, inertním materiálem, případně kombinovaně pomocí mechanizace nebo ručně. Záleží na všem přání a typu povrchu pozemní komunikace. Cílem je pochopitelně maximální snížení rizika smyku při brzděni či zatáčení vozidel, která by v opačném případě mohla snadno havarovat.

Neprovádíme pouze zimní údržbu cest a chodníku, ale provádíme také zakládání a udržbu zahrad.

Kontaktujte nás