Celoroční údržba Wilsonova lesa

Zhotovitel: MELOUNOVÁ, s.r.o., Klímova 14, 616 00 Brno
Odběratel: Město Brno, zastoupené Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací

Obsah prací: Celoroční údržba Wilsonova lesa, která zahrnovala např.
  • asanaci dřevin, zdravotní řezy, pěstební a zdravotní probírky porostů
  • výsadbu dřevin s povýsadbovou péčí
  • kosení trávníků, výhrab listí
  • čištění cest, zimní údržbu cest
  • údržbu dětských hřišť
  • zajišťování čistoty (vysypávaní odpadkových košů, likvidaci černých skládek…)

Objem prací: celoroční údržba v letech 2002 – 2008 na ploše 20 ha

Komentář: Spolupráce s firmou Vladimíra Melounová představovala odvedení výborné kvality práce, dodržení termínu realizace a pohotovost při řešení potřeby akutního zásahu. Často šlo o práce v obtížně přístupném terénu (např. kalamitní kácení, likvidace vývratů ve svazích). V neposlední řadě byla kladem i dobrá komunikace s pracovníky.