Kácení stromů a výsadba nových

Zhotovitel: MELOUNOVÁ, s.r.o., Klímova 14, 616 00 Brno
Odběratel: Česká republika – ministerstvo obrany, Tychnova 1, 160 01 Praha 6

Název akce: Asanace, prořez odstranění keřů a náletů na vojenských pozemcích včetně sečení, výhrabu a likvidace odpadu a úklidů v Brně – Řečkovice, Jana Babáka, Šumavská, Černá Pole, Židenice, Chodská 17, Kounicova 65, dále Sokolnice a Božice u Znojma.

Popis prací: Na základě smlouvy o dílo č. 04/09 provedl zhotovitel pro objednatele dílo, které zahrnovalo kácení 110 kusů stromů i rizikových včetně odstranění pařezů, výsadbu 242 kusů nových stromů a zdravotní, bezpečnostní a výchovný ořez celkem 45 kusů stromů. Od 25.11.2009 do 31.10.2012 proběhla druhá etapa díla, která zajišťovala následnou péči o vysazené stromy spočívající v zálivce, pletí, kosení trávy kolem výsadeb, kontrolu úvazků a provedení výchovných řezů.

Místo plnění: PS 0620 Náměšť nad Oslavou

Cena zakázky: Celková cena za dílo je 1 180 682,- Kč bez DPH, 1 405 012,- Kč s DPH

Komentář: S kvalitou prací firmy Vladimíry Melounové, jsme spokojeni. Zadané práce firma prováděla podle zadání a termín realizace byl dodržen.