Řezy stromů stromolezeckou technikou

Zhotovitel: MELOUNOVÁ, s.r.o., Klímova 14, 616 00 Brno
Odběratel: Česká republika – ministerstvo obrany, Tychnova 1, 160 01 Praha 6

Název akce: Asanace, prořez odstranění keřů a náletů na vojenských pozemcích včetně sečení, výhrabu a likvidace odpadu a úklidů v Brně – Řečkovice, Jana Babáka, Šumavská, Černá Pole, Židenice, Chodská 17, Kounicova 65, dále Sokolnice a Božice u Znojma.

Popis prací: Firma MELOUNOVÁ, s.r.o. zajišťovala redukční, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů stromolezeckou technikou, kácení stromům, prořez a odstranění keřů a náletů včetně sečení, výhrabu a likvidace odpadu a úklidů na vojenských pozemcích v Brně - Řečkovice, Jana Babáka, Šumavská, Černá Pole, Židenice, Chodská 17, Kounicova 65, dále Sokolnice a Božice u Znojma.

Cena zakázky: 173 154,- Kč bez DPH, 207 785,- Kč s DPH

Komentář: Realizace zakázky probíhala podle stanoveného harmonogramu prací. S prací firmy MELOUNOVÁ, s.r.o., jsme spokojeni, v případě potřeby je s firmou dobrá komunikace.