Údržba parku Špilberk

Zhotovitel: MELOUNOVÁ, s.r.o., Klímova 14, 616 00 Brno
Odběratel: Město Brno, zastoupené Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací

Soukromá firma paní Vladimíry Melounové provádí údržbu větší části parku Špilberk, který je v naší správě. Tyto práce provádí firma od druhé poloviny roku 2002 k naší plné spokojenosti. Obsahem prováděných prací je pravidelná letní a zimní údržba, včetně likvidace vzniklého odpadů.
Součástí těchto prací je údržba zeleně spočívající v těchto činnostech:
  • průklest keřů a pravidelné tvarování živých plotů
  • pravidelné pokosy travnatých ploch vč. vyhrabání, odvozu a likvidace
  • podzimní výhrab listí včetně odvozu a likvidace
  • likvidace havarijních a napadaných stromů
  • likvidace černých skládek
  • údržba dětských hřišť vč. výměny písku v pískovištích
  • udržování čistoty na svěřené části parku

S prací firmy paní Melounové jsme velmi spokojeni, práce jsou prováděny a předávány v dohodnutých termínech.