Výsadby a přesadby rostlinného materiálu

Vážená paní Melounová,

Děkuji Vašemu týmu za odborně provedenou práci výsadby a přesadby rostlinného materiálu, za úpravu plochy, za odbornou pomoc při výsadbě a úpravě keřového patra a zamulčování trvalkového patra. S prací Vaší firmy jsem byla velmi spokojená a v případě potřeby se těším na další spolupráci úpravy zahrady Domova důchodců v Blansku.