Sadovnické práce různého rozsahu

Zhotovitel: MELOUNOVÁ, s.r.o., Klímova 14, 616 00 Brno
Odběratel: ZEMAKO, s.r.o.

Zahradnická firma Vladimíry Melounové pro nás provádí již řadu let sadovnické práce různého rozsahu a specifikace.

Práce dle projektové dokumentace jsou prováděny řádně v termínu, kvalitně a v požadovaném rozsahu. Při realizačních pracích firma postupuje citlivě k okolní stávající vegetaci. U nových realizacich zohledňuje celkovou okolní kompozici sadových úprav. Následná údržba a péče jsou prováděny odborně bez nedodělků a v požadovaných termínech. Ceny prací odpovídají kvalitě.

  • výsadba stromů a keřů a následná péče
  • založení a údržba trávníku
  • arboristické práce
  • realizace zelené střechy
  • péče o zeleň dětského hřiště
  • atd.

Soukromá podnikatelka Vladimíra Melounová má vysoce profesionální přístup k svým zakázkám a je pro nás zodpovědným partnerem.