Údržba zeleně v areálech LRB s.r.o. Brno

Referenční list

LRB s.r.o.

Jelínková 554/54

Kontaktní osoba: Ing Langová

E-mail:langova@disbrno.cz

Tel.: 602789927

Osvědčení o provádění zakázky

Zhotovitel: MELOUNOVÁ, s.r.o. Klímova 14, 616 00 Brno, IČO 29209382
Objednatel: LRB s.r.o., Jelínkova 554/54, 616 00 Brno, IČ 277449151
Název prací: ÚDRŽBA ZELENĚ V AREÁLECH
Od roku 2014 firma MELOUNOVÁ, s.r.o., provádí údržbu zeleně v našich areálech v Brně.

Zakázka obsahuje:

  • Údržba interiérové zeleně včetně dosadeb a výsadeb
  • Údržba střešní zahrady
  • Dosadby a výsadby stromů, keřů, letniček
  • Řez stromů, keřů, popínavek včetně úklidu a likvidace odpadu
  • Pokos travnatých ploch s výhrabem a likvidace odpadu
  • Podzimní výhrab listí s likvidací odpadu
  • Úklid veřejných a vnitřních komunikací

Firma MELOUNOVÁ, s.r.o., provádí práce podle našeho zadání a v dohodnutém termínu. S kvalitou prováděných pracích jsem spokojeni.

Firma MELOUNOVÁ, s.r.o., má odpovědný přístup ke svěřené práci a je pro nás dobrým a spolehlivým smluvním partnerem.

V Brně dne 12. 5. 2016